Oaza Dzieci Bożych

To najmłodsza z grup Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej i trwa do VI klasy Szkoły Podstawowej.

Formacja Dzieci Bożych jest szczególnie ważna. Stanowi przygotowanie do coraz bardziej świadomej wiary. Składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym z nich są cotygodniowe spotkania  w grupach prowadzone przez animatorów, którzy starają się dzielić własną wiarą i doświadczeniem, opiekować i dawać dobry przykład. Nad całą wspólnotą czuwa odpowiedzialny ksiądz. Natomiast drugim zasadniczym elementem są wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne, na których oazowicze mają możliwość uczestnictwa w zabawach, wypoczynku czy wycieczkach, jednak najistotniejszym celem takich wyjazdów jest możliwość uwieńczenia swojej rocznej formacji i odkrycia radości bycia dzieckiem Bożym.

 

Spotkania

Cotygodniowe spotkania mają umożliwić najmłodszym poznanie bliżej Boga, pogłębienie swojej więzi z Nim i radosne we wspólnocie spędzenie miłych chwil. Jest to czas na spotkanie z Jezusem i drugim człowiekiem.  Dzieci uczą się, w jaki sposób stawać się dobrym chrześcijaninem, odkrywają także miłość Boga i mogą wzrastać w wierze w grupie rówieśniczej. Oaza pomaga kształtować  charakter i pracę nad sobą, uczy także współpracy i czynnego uczestnictwa w życiu parafialnym. Każde spotkanie to czas wspólnej modlitwy, czytania Pisma Świętego, nauki rozmowy z Bogiem, to czas, kiedy dzieci mogą podzielić się swoimi przeżyciami i wysłuchać innych. Nie brakuje też śpiewu, tańców, ciekawych filmów i zabaw. Wszystko po to, by ukazać jak wiele radości daje życie we wspólnocie, a w szczególności życie z Jezusem.

 

Spotkania Dzieci Bożych odbywają się w sobotę o godz. 11:00

Zapraszamy wszystkie dzieci, które pragną stawać się lepszymi przyjaciółmi Jezusa i miło spędzać czas.