Dane parafialne

Parafia Rzymsko - Katolicka
Wniebowzięcia NMP

ul. Grunwaldzka 32
36 - 130 Raniżów
tel. (17)2285010
Numer konta
14915910492002100011400001

Szukaj na stronie

Kancelaria parafialna

 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku

po Mszy Świętej wieczorowej

 

W niedziele i uroczystości kancelaria NIECZYNNA

tel. 17 2285010

 

Bardzo prosimy aby po wszelkie zaświadczenia przychodzić osobiście.

Osoby które mieszkają na terenie innej parafii (np. za granicą) dłużej niż 3 miesiące mają obowiązek zapisać się do parafii w nowym miejscu zamieszkania. Do tej parafii udają się w sprawach kancelaryjnych (np. w przypadku rodziców chrzestnych po zaświadczenie o tym, że są osobami wierzącymi i praktykującym).

W przypadku załatwiania jakichkolwiek spraw kancelaryjnych liczymy na szczerość.

 

SAKRAMENTY

(WYMAGANE DOKUMENTY)

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.


Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się wcześniej na konkretny termin.

2. Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

 

Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię do pobłogosławienia ich małżeństwa. 

 

 

CHRZEST ŚWIĘTY 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej tydzień przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

2. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania

3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

- niewierzący czy osoby innej wiary,

- osoby niepraktykujące,

- żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,

- nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,

- prowadzący gorszący tryb życia.

 

 

POGRZEB

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Gdy nasza parafia nie jest parafią gdzie zmarły mieszkał - pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, zamieszkania zmarłego.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.)

 

 

NAMASZCZENIE CHORYCH 

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

- stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;

- na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.