Dane parafialne

Parafia Rzymsko - Katolicka
Wniebowzięcia NMP

ul. Grunwaldzka 32
36 - 130 Raniżów
tel. (17)2285010
Numer konta
14915910492002100011400001

Szukaj na stronie

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Zapraszamy na koncert:,, Kolęd i pastorałek", który odbędzie się 17.01.2021r. o godz. 18.00 w kościele WNMP w Raniżowie. Podczas koncertu będą zbierane ofiary na leczenie 3-letniego Olusia Krudysza z Woli Raniżowskiej. Koncert będzie transmitowany na kanale YouTube oraz na portalu Facebook. Zapraszamy serdecznie- szczegóły na plakacie.

 plakat raniżow 1

Z kolędą dla Olusia PLKAT RANIŻÓW

Śpiewajmy Maleńkiemu

Ewa Krząstek i Emilia Fitał- uczennice Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raniżowie, przygotowały utwór świąteczny, którym zechciały się z nami podzielić. Dziękujemy za ich zaangażowanie.

https://photos.app.goo.gl/EyCy6qB3NTysRckp9

XX Dzień Papieski

W tym roku obchodzimy 42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raniżowie przygotowali montaż słowno - muzyczny upamiętniający Jana Pawła II- patrona naszej szkoły.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ukazującej wielkość i świętość wielkiego papieża Polaka.
Występ uczennic Emilii Fitał i Ewy Krząstek
Prezentacja multimedialna z udziałem uczniów

Dekret dotyczący obowiązujących zasad w związku z nową falą pandemii koronawirusa

DEKRET
Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

1. Liczba uczestników nabożeństw liturgicznych

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m² natomiast w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m².

2. Dyspensa

Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:
– osobom z objawami infekcji,
– osobom w podeszłym wieku,
– kobietom w stanie błogosławionym,
– osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „czerwonej strefie”, udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

3. Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,
– pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,
– Służba Liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,
– koncelebransi, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.
W przypadku gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

4. Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

5. Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza
w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wskazane jest indywidualne nawiedzanie cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości.

Proszę Duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności.

7. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym oraz wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie za zrozumienie i budowanie wspólnoty Kościoła, otaczam każdego modlitwą
i z serca błogosławię.

Sandomierz, 17 października 2020 r.

+Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

ks. Roman Janiec
Kanclerz Kurii

 

Ciebie Boga wysłaiwamy...! Odpust w Porębach Wolskich

W dniu 13 września w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Porębach Wolskich odbył się uroczysty odpust. Wierni zgromadzeni wierni oddali cześć Krzyżowi Świętemu, na którym umarł nasz Zbawiciel. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Mateusz Kusztyb- misjonarz, który wygłosił homilię odpustową.
,,Kto krzyż odgadnie ten nie upadnie.."

zobacz zdjęcia

Nowi Rycerze Pana Jezusa

W niedzielę w naszej parafii 13 kandydatów zostało przyjętych do grona ministrantów. Podczas uroczystej Mszy Świętej ks. Proboszcz poświęcił komże nowo ustanowionym ministrantom i zachęcił do wiernej służby Panu Jezusowi. Nowym ministrantom i ich rodzicom składamy gratulacje i życzymy opieki Pana Jezusa oraz wszelkich potrzebnych łask.

zobacz zdjęcia

Odpust parafialny 2020

Ave Maria!

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny patronki naszej parafii przeżywaliśmy odpust, który jak co roku zgromadził liczną rzeszę czcicieli Matki Bożej.

Sumie odpustowej przewodniczył ks. prof. dr hab. Władysław Nowak a słowo Boże wygłosił Ojciec Grzegorz Ozga .Kaznodzieja w kazaniu zwrócił uwagę na istotę przezywania odpustu. Mszę św. Koncelebrowali także ks. dziekan Bogdan Piekut, ks. Stanisław Półchłopek oraz ks. Konrad Fedorowski.

Przezywanie liturgii uświetnił chór parafialny, Parafialna Orkiestra Dęta z Komorowa oraz schola młodzieżowa działająca przy naszej parafii. Obecne były również poczty sztandarowe z OSP z Zielonki, Staniszewskiego oraz Raniżowa. Inna nazwa tej Uroczystości to święto Matki Bożej Zielnej. W tym dniu święcimy kwiaty i zioła, które wierni przynoszą, by wyrazić Matce Bożej wdzięczność za zebrane plony oraz wyraz naszej wiary w Jej macierzyńską opiekę.

„Kwiaty z pól okolicznych uszczknięte i zioła,

Przenajświętsze ofiary pracowitej wioski,

Przyniosły swe zapachy do wnętrza kościoła,

Przyniosły przed oblicze dobrej Matki Boskiej.”

Wacław Rolicz-Lieder

Z tej to również przyczyny zawitały do naszej świątyni delegacje z wieńcami dożynkowymi z Raniżowa, Staniszewskiego, Zielonki oraz Posuch. Wzorem lat ubiegłych w wigilię odpustu miała miejsce procesja na cmentarz, w czasie której modliliśmy się za zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości odpustowych.

ODPUST - zobacz zdjęcia

WIGILIA ODPUSTU - zobacz zdjęcia

20 lat od Intronizacji...

Intronizacja z łac. inthronizatio wyniesienie na tron, określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia intronizacji dotyczy przede wszystkim Pana Jezusa, który jest Królem wszechświata, Panem wszelkiego stworzenia Jak mówi Ewangelia Mateusza: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18). Jezus jest więc Królem niezależnie od woli człowieka.

Jednakże w objawieniach Rozalii Celakównie Jezus stawia jakby warunek: Jeżeli dokonacie Intronizacji, uznacie mnie za swojego Króla, wezmę was w swoją obronę. Tylko te państwa się ostoją, które uznają mnie za Króla.

W centrum naszej parafii na raniżowskim Rynku stoi pomnik Jezusa Miłosiernego, przy którym w roku 2000 przed Najświętszym Sakramentem przedstawiciele różnych stanów na czele z ówczesnym ks. Proboszczem Henrykiem Smaroniem, panem Wójtem Henrykiem Bajkiem dokonali zawierzenia Parafii, Gminy Jezusowi Chrystusowi.

W dniu 9 lipca br. minęło 20 lat od tego wyjątkowego wydarzenia, dlatego chcieliśmy wrócić do tych chwil i odnowić Akt Intronizacji Jezusa Miłosiernego w naszej parafialnej i gminnej wspólnocie. Uczynili to jak przed laty przedstawiciele poszczególnych stanów: kapłani, samorządowcy na czele z panem wójtem Władysławem Grądzielem, służby medyczne ,nauczyciele, strażacy, rolnicy, przedsiębiorcy, ministranci oraz młodzież i dzieci.

Złożenie tego aktu przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie było zaproszeniem Go do tego , by królował w naszych sercach, miejscach pracy i w naszym codziennym życiu a jego odnowienie potwierdzeniem oddania się Jego całkowitej opiece i Królowaniu w naszych sercach, rodzinach i Parafii.

zobacz zdjęcia

Odpust w Zielonce 2020

W Zielonce znajduje się Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej okazji 22 czerwca b.r. odbyła się uroczysta Msza Święta, która zgromadziła czcicieli Serca Jezusowego. Eucharystii przewodniczył ks. Kazimierz Zięba proboszcz parafii w Woli Raniżowskiej a homilię wygłosił ks. dr. Piotr Setlak. Koncelebransami byli również ks. dziekan Bogdan Piekut oraz ks. Stanisław Półchłopek. W wygłoszonej homilii ks. dr. Piotr podkreślił wartość życia sakramentalnego, które prowadzi nas do Jezusa i jest wyrazem naszej miłości do Niego. W oprawę liturgiczną Mszy Świętej czynnie zaangażowali się mieszkańcy Zielonki. Dla nas corocznie odpust jest szczególnym czasem łaski. Na zakończenie Mszy Świętej został poświęcony odnowiony krzyż. Dziękujemy kapłanom, Dziękujemy panu kościelnemu i panu organiście, wszystkim którzy wzięli udział w tej pięknej uroczystości. Dziękujemy również mieszkańcom Zielonki od nr 2-25 za przygotowanie odpustu.

zobacz zdjęcia

Z Jezusem Eucharystycznym ulicami Raniżowa

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” J 6, 44-51

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Mszy świętej, połączonej z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy, przewodniczył ks. Proboszcz Bogdan Piekut. Po zakończeniu liturgii w kościele pw. Najświętszej Marii Panny, licznie zgromadzeni wierni poszli tradycyjnie ulicami Raniżowa, w procesji za Jezusem Eucharystycznym. Plastyczne aranżacje ołtarzy udekorowanych gałązkami drzew i kwiatami, dzieci sypiące kwiaty, korowód barwnych feretronów przed świętą Hostią, niesioną przez kapłana w asyście Rycerzy Kolumba i podążająca za Chrystusem rzesza pięknych, rozmodlonych ludzi – tak wyglądała uroczysta raniżowska procesja w Święto Bożego Ciała.

Zmierzając w kierunku Rynku, licznie zgromadzeni wielbili Boga śpiewem pieśni eucharystycznych. Przy ołtarzach, kapłani odśpiewali w kolejności teksty czterech Ewangelii według: św. Mateusza o ustanowieniu Eucharystii; św. Marka o cudzie rozmnożenia chleba; św. Łukasza o uczniach zmierzających do Emaus; św. Jana o nowej Eucharystii oraz Suplikacje. W ten sposób wspólnie kierowano prośby do Boga, o ustanie epidemii oraz zachowanie ludzkości od klęsk głodu, ognia i wojny. Za każdym razem modlitwę, dopełniało błogosławieństwo zgromadzonych Najświętszym Sakramentem. Procesję formalnie zakończono przy figurze Jezusa Miłosiernego.

Nie kryjąc radości i wzruszenia, Ksiądz Proboszcz z serca dziękował wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Prosił młodzież o trwanie w wierze. Zachęcał do uczestnictwa w obrzędach religijnych, do kultywowania tradycji pokoleń, podkreślając jej wartość w procesie kształtowania własnej tożsamości. Z ojcowską troską zwrócił się do wiernych, prosząc i napominając o zachowanie godnej postawy w chwilach adoracji Najświętszego Sakramentu. W ciepłych słowach wyraził ogromną wdzięczność i uznanie, zwracając się z indywidualnymi podziękowaniami do księży, wszystkich parafian i instytucji zaangażowanych w przygotowanie uroczystości. Śpiewając radosne Te Deum w promieniach czerwcowego słońca, orszak skierował się w drogę powrotną do świątyni.

zobacz zdjęcia

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

W sobotę 30.05.2020, tuż przed godzina 18.00 przybył z Głogowa Młp do naszej parafii Obraz Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. To kolejny etap i przystanek na drodze Jego peregrynacji po południowej Polsce. Uroczystego powitania dokonał ks . Proboszcz Bogdan Piekut. Procesyjnie niesiony przez Rycerzy Kolumba Obraz został umieszczony przy ołtarzu głównym. W uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przez czterech księży również posługiwali Rycerze Kolumba. Odmówiono modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan.

W oparciu o Ten Obraz, Zakon Rycerzy Kolumba na całym świecie rozpoczął nowy program modlitewny w intencji Chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie. Codziennie miliony Chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych Chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie okazywane ze strony współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego, ale również zachętą do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowi do dania świadectwa wiary.

Detal Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan przedstawia płaszcz Najświętszej Maryi Panny, który otacza i chroni grupę męczenników chrześcijańskich, którzy niedawno oddali życie za wiarę – mężczyzn i kobiety, młodych i starych ze Wschodu i Zachodu, księży, osoby konsekrowane i świeckich, w tym także jednego z sześciu kapłanów – członków Rycerzy Kolumba, którzy zostali zamordowani przez meksykański rząd w pierwszej połowie XX wieku. Obraz przedstawia również cztery krzyże reprezentujące „ekumenizm krwi” męczenników rzymskiego i wschodniego chrześcijaństwa oraz odwołujące się do koptyjskiej, ormiańskiej, syryjskiej i prawosławnej tradycji.

W naszym kościele zostało rozstawionych także 14 banerów obrazujących męczeństwo i wiarę prześladowanych chrześcijan w kilkunastu krajach świata.

Każdego dnia, od poniedziałku 01.06 do piątku 05.06, w intencji prześladowanych chrześcijan odmawiana była część Różańca Św. W poniedziałek i wtorek Różaniec prowadzili Rycerze Kolumba. W środę Koło Misyjne, w czwartek Róże Różańcowe, a w piątek Stowarzyszenie Cudownego Medalika. W te dni przynajmniej dwóch Rycerzy uczestniczyło w czuwaniu modlitewnym.

Obecność Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan pomogła nam w pogłębieniu naszej pobożności Maryjnej, a także była czasem modlitwy w intencji naszych braci prześladowanych za wiarę.

zobacz zdjęcia

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże wszystkich narodów, Boże jedyny, który byłeś, jesteś i zawsze będziesz! W swojej opatrzności zapragnąłeś swój Kościół złączyć z cierpieniem Twojego Syna. Wejrzyj z miłosierdziem na swoich poddanych, którzy są prześladowani za wiarę w Ciebie. Daj im wytrwałość i odwagę, by byli godnymi naśladowcami Chrystusa. Udziel swej mądrości przywódcom narodów, aby działali na rzecz pokoju między wszystkimi ludźmi. Niech Twój Duch natchnie do nawrócenia tych, którzy sprzeciwiają się Twojej woli, abyśmy mogli żyć w zgodzie. Daj nam łaskę bycia zjednoczonymi w prawdzie i wolności i abyśmy zawsze szukali Twojej woli w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Matko Boża Wspomożycielko Prześladowanych Chrześcijan, módl się za nami.

Rocznica I Komunii św. (2020)

W niedzielę, 24 maja uczniowie z klasy IV Szkoły Podstawowej obchodzili swoją pierwszą rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii św. Odżyły radosne wspomnienia, które towarzyszyły dzieciom przed rokiem. Stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w komunijne stroje, idący w uroczystej procesji po Najświętszy Sakrament to okazja aby przypomnieć sobie, że Jezus żyje i jest obecny w Eucharystii. Rocznica to jednak nie tylko okazja do wspomnień czy ponownego spotkania z przyjaciółmi. To okazja do zapytania siebie, jak w ciągu tego roku Jezus eucharystyczny był obecny w moim życiu. Pytanie o moje uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, o częstotliwość korzystania ze spowiedzi i przyjmowanie Komunii św., o to czy Bóg rzeczywiście jest mocniej obecny po I Komunii świętej w moim życiu i w mojej rodzinie.

zobacz zdjęcia

Liturgia na dziś

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj 20

W tym tygodniu 205

W tym miesiącu 205

Ogółem 773365