Dane parafialne

Parafia Rzymsko - Katolicka
Wniebowzięcia NMP

ul. Grunwaldzka 32
36 - 130 Raniżów
tel. (17)2285010
Numer konta
14915910492002100011400001

Szukaj na stronie

20 lat od Intronizacji...

Intronizacja z łac. inthronizatio wyniesienie na tron, określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia intronizacji dotyczy przede wszystkim Pana Jezusa, który jest Królem wszechświata, Panem wszelkiego stworzenia Jak mówi Ewangelia Mateusza: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18). Jezus jest więc Królem niezależnie od woli człowieka.

Jednakże w objawieniach Rozalii Celakównie Jezus stawia jakby warunek: Jeżeli dokonacie Intronizacji, uznacie mnie za swojego Króla, wezmę was w swoją obronę. Tylko te państwa się ostoją, które uznają mnie za Króla.

W centrum naszej parafii na raniżowskim Rynku stoi pomnik Jezusa Miłosiernego, przy którym w roku 2000 przed Najświętszym Sakramentem przedstawiciele różnych stanów na czele z ówczesnym ks. Proboszczem Henrykiem Smaroniem, panem Wójtem Henrykiem Bajkiem dokonali zawierzenia Parafii, Gminy Jezusowi Chrystusowi.

W dniu 9 lipca br. minęło 20 lat od tego wyjątkowego wydarzenia, dlatego chcieliśmy wrócić do tych chwil i odnowić Akt Intronizacji Jezusa Miłosiernego w naszej parafialnej i gminnej wspólnocie. Uczynili to jak przed laty przedstawiciele poszczególnych stanów: kapłani, samorządowcy na czele z panem wójtem Władysławem Grądzielem, służby medyczne ,nauczyciele, strażacy, rolnicy, przedsiębiorcy, ministranci oraz młodzież i dzieci.

Złożenie tego aktu przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie było zaproszeniem Go do tego , by królował w naszych sercach, miejscach pracy i w naszym codziennym życiu a jego odnowienie potwierdzeniem oddania się Jego całkowitej opiece i Królowaniu w naszych sercach, rodzinach i Parafii.

zobacz zdjęcia

Odpust w Zielonce 2020

W Zielonce znajduje się Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej okazji 22 czerwca b.r. odbyła się uroczysta Msza Święta, która zgromadziła czcicieli Serca Jezusowego. Eucharystii przewodniczył ks. Kazimierz Zięba proboszcz parafii w Woli Raniżowskiej a homilię wygłosił ks. dr. Piotr Setlak. Koncelebransami byli również ks. dziekan Bogdan Piekut oraz ks. Stanisław Półchłopek. W wygłoszonej homilii ks. dr. Piotr podkreślił wartość życia sakramentalnego, które prowadzi nas do Jezusa i jest wyrazem naszej miłości do Niego. W oprawę liturgiczną Mszy Świętej czynnie zaangażowali się mieszkańcy Zielonki. Dla nas corocznie odpust jest szczególnym czasem łaski. Na zakończenie Mszy Świętej został poświęcony odnowiony krzyż. Dziękujemy kapłanom, Dziękujemy panu kościelnemu i panu organiście, wszystkim którzy wzięli udział w tej pięknej uroczystości. Dziękujemy również mieszkańcom Zielonki od nr 2-25 za przygotowanie odpustu.

zobacz zdjęcia

Z Jezusem Eucharystycznym ulicami Raniżowa

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” J 6, 44-51

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Mszy świętej, połączonej z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy, przewodniczył ks. Proboszcz Bogdan Piekut. Po zakończeniu liturgii w kościele pw. Najświętszej Marii Panny, licznie zgromadzeni wierni poszli tradycyjnie ulicami Raniżowa, w procesji za Jezusem Eucharystycznym. Plastyczne aranżacje ołtarzy udekorowanych gałązkami drzew i kwiatami, dzieci sypiące kwiaty, korowód barwnych feretronów przed świętą Hostią, niesioną przez kapłana w asyście Rycerzy Kolumba i podążająca za Chrystusem rzesza pięknych, rozmodlonych ludzi – tak wyglądała uroczysta raniżowska procesja w Święto Bożego Ciała.

Zmierzając w kierunku Rynku, licznie zgromadzeni wielbili Boga śpiewem pieśni eucharystycznych. Przy ołtarzach, kapłani odśpiewali w kolejności teksty czterech Ewangelii według: św. Mateusza o ustanowieniu Eucharystii; św. Marka o cudzie rozmnożenia chleba; św. Łukasza o uczniach zmierzających do Emaus; św. Jana o nowej Eucharystii oraz Suplikacje. W ten sposób wspólnie kierowano prośby do Boga, o ustanie epidemii oraz zachowanie ludzkości od klęsk głodu, ognia i wojny. Za każdym razem modlitwę, dopełniało błogosławieństwo zgromadzonych Najświętszym Sakramentem. Procesję formalnie zakończono przy figurze Jezusa Miłosiernego.

Nie kryjąc radości i wzruszenia, Ksiądz Proboszcz z serca dziękował wszystkim za obecność i wspólną modlitwę. Prosił młodzież o trwanie w wierze. Zachęcał do uczestnictwa w obrzędach religijnych, do kultywowania tradycji pokoleń, podkreślając jej wartość w procesie kształtowania własnej tożsamości. Z ojcowską troską zwrócił się do wiernych, prosząc i napominając o zachowanie godnej postawy w chwilach adoracji Najświętszego Sakramentu. W ciepłych słowach wyraził ogromną wdzięczność i uznanie, zwracając się z indywidualnymi podziękowaniami do księży, wszystkich parafian i instytucji zaangażowanych w przygotowanie uroczystości. Śpiewając radosne Te Deum w promieniach czerwcowego słońca, orszak skierował się w drogę powrotną do świątyni.

zobacz zdjęcia

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan

W sobotę 30.05.2020, tuż przed godzina 18.00 przybył z Głogowa Młp do naszej parafii Obraz Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. To kolejny etap i przystanek na drodze Jego peregrynacji po południowej Polsce. Uroczystego powitania dokonał ks . Proboszcz Bogdan Piekut. Procesyjnie niesiony przez Rycerzy Kolumba Obraz został umieszczony przy ołtarzu głównym. W uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przez czterech księży również posługiwali Rycerze Kolumba. Odmówiono modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan.

W oparciu o Ten Obraz, Zakon Rycerzy Kolumba na całym świecie rozpoczął nowy program modlitewny w intencji Chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie. Codziennie miliony Chrześcijan na całym świecie doświadczają różnorakich prześladowań i dyskryminacji, lecz rzadko ten fakt jest zauważalny w naszym codziennym życiu. Dla uciskanych Chrześcijan bardzo ważne jest wsparcie i zrozumienie okazywane ze strony współwyznawców z całego świata. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, jest okazją nie tylko do wsparcia modlitewnego, ale również zachętą do poczynienia refleksji, czy i my w różnych sytuacjach, bylibyśmy gotowi do dania świadectwa wiary.

Detal Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan przedstawia płaszcz Najświętszej Maryi Panny, który otacza i chroni grupę męczenników chrześcijańskich, którzy niedawno oddali życie za wiarę – mężczyzn i kobiety, młodych i starych ze Wschodu i Zachodu, księży, osoby konsekrowane i świeckich, w tym także jednego z sześciu kapłanów – członków Rycerzy Kolumba, którzy zostali zamordowani przez meksykański rząd w pierwszej połowie XX wieku. Obraz przedstawia również cztery krzyże reprezentujące „ekumenizm krwi” męczenników rzymskiego i wschodniego chrześcijaństwa oraz odwołujące się do koptyjskiej, ormiańskiej, syryjskiej i prawosławnej tradycji.

W naszym kościele zostało rozstawionych także 14 banerów obrazujących męczeństwo i wiarę prześladowanych chrześcijan w kilkunastu krajach świata.

Każdego dnia, od poniedziałku 01.06 do piątku 05.06, w intencji prześladowanych chrześcijan odmawiana była część Różańca Św. W poniedziałek i wtorek Różaniec prowadzili Rycerze Kolumba. W środę Koło Misyjne, w czwartek Róże Różańcowe, a w piątek Stowarzyszenie Cudownego Medalika. W te dni przynajmniej dwóch Rycerzy uczestniczyło w czuwaniu modlitewnym.

Obecność Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan pomogła nam w pogłębieniu naszej pobożności Maryjnej, a także była czasem modlitwy w intencji naszych braci prześladowanych za wiarę.

zobacz zdjęcia

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże wszystkich narodów, Boże jedyny, który byłeś, jesteś i zawsze będziesz! W swojej opatrzności zapragnąłeś swój Kościół złączyć z cierpieniem Twojego Syna. Wejrzyj z miłosierdziem na swoich poddanych, którzy są prześladowani za wiarę w Ciebie. Daj im wytrwałość i odwagę, by byli godnymi naśladowcami Chrystusa. Udziel swej mądrości przywódcom narodów, aby działali na rzecz pokoju między wszystkimi ludźmi. Niech Twój Duch natchnie do nawrócenia tych, którzy sprzeciwiają się Twojej woli, abyśmy mogli żyć w zgodzie. Daj nam łaskę bycia zjednoczonymi w prawdzie i wolności i abyśmy zawsze szukali Twojej woli w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Matko Boża Wspomożycielko Prześladowanych Chrześcijan, módl się za nami.

Rocznica I Komunii św. (2020)

W niedzielę, 24 maja uczniowie z klasy IV Szkoły Podstawowej obchodzili swoją pierwszą rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii św. Odżyły radosne wspomnienia, które towarzyszyły dzieciom przed rokiem. Stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w komunijne stroje, idący w uroczystej procesji po Najświętszy Sakrament to okazja aby przypomnieć sobie, że Jezus żyje i jest obecny w Eucharystii. Rocznica to jednak nie tylko okazja do wspomnień czy ponownego spotkania z przyjaciółmi. To okazja do zapytania siebie, jak w ciągu tego roku Jezus eucharystyczny był obecny w moim życiu. Pytanie o moje uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, o częstotliwość korzystania ze spowiedzi i przyjmowanie Komunii św., o to czy Bóg rzeczywiście jest mocniej obecny po I Komunii świętej w moim życiu i w mojej rodzinie.

zobacz zdjęcia

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Sto lat temu, 18 maja 1920 roku na świat przyszedł jeden z największych Polaków, który zmienił oblicze Kościoła w Polsce i na całym świecie. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich.

W 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II nasza Parafia spotkała się na „majówce” przy figurze papieża obok dawnego Gimnazjum. zobacz zdjęcia

Również pojawiły się inne inicjatywy naszych parafian, które można zobaczyć tutaj

"Parafia Raniżów. Historia, współczesność, tradycja" - Album o naszej Parafii

Szanowni Państwo,

Już jest!!! Pragniemy podzielić się naszą radością wynikającą z finalizacji prac nad publikacją pt. „Parafia Raniżów. Historia, współczesność, tradycja”. Świeżo wydana, pachnąca farbą drukarską trafiła właśnie do naszych rąk. Książka ta swymi twardymi oprawami obejmuje dokładną ewidencję i charakterystykę bogatego zbioru cennych zabytków gromadzonych przez pokolenia naszych przodków i pieczołowicie obecnie odrestaurowanych staraniami współczesnych parafian z Księdzem Proboszczem na czele.

Album został zilustrowany doskonałymi zdjęciami profesjonalnie wykonanymi przez tutejszych fotografów. Dokumentują stan współczesny oraz historię Raniżowa. Każdy z nas może tam także odszukać siebie, bądź krewnych czy bliskie osoby. Format i jakość tych obrazów to sposób na odwiedziny naszej pięknej świątyni, za którą wielu z nas tęskni podczas trudnego czasu epidemii.

Unikatowa tematyka książki oraz bezprecedensowy sposób jej realizacji sprawiają, iż staje się ona pozycją wyjątkową i obowiązkową w każdej domowej biblioteczce.

Już od przyszłej niedzieli zachęcamy do zakupu!!! Nakład ograniczony. Album będzie dostępny w kiosku parafialnym i sklepach prowadzących stoiska prasowe.

Zespół redakcyjny

zobacz zdjęcia

 

Do końca nas umiłował...

DSC 0065

Wielkanoc 2020

91908907 229534911743453 2482439256832737280 n

„Jam jest zmar­twych­wsta­nie i życie,

kto wie­rzy we mnie, choćby i umarł,

żyć będzie, a każdy, kto żyje i wie­rzy

we Mnie, nie umrze na wieki

(J 11, 25n)

Dzieląc się wielką radością, że Pan Zmartwychwstał przyjmijcie drodzy Parafianie i Goście naszej parafii najserdeczniejsze życzenia!

Jezus żyje i jest z nami, udziela nam swego Ducha i prowadzi drogami zbawienia.

Niech to przekonanie towarzyszy nam każdego dnia.

Niech radość Świąt Wielkanocnych wypełnia nasze życie.

Niech Chrystus Zmartwychwstały pogłębia naszą wiarę, umacnia nadzieję i rozpala miłość.

Niech echem radosnego Alleluja będzie nasze większe zaufanie Panu Bogu, a Jego łaska niech zstąpi na Was i Wasze rodziny!

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Z darem modlitwy Duszpasterze Parafii Raniżów.


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W WIELKI PIĄTEK 2020

19.00 – 20.00 - Ministranci (dzieci przez telewizję internetową).

20.00 – 22.00 - Młodzież, Oaza Ruchu Światło Życie

22.00 – 23.00 - Apostolat Cudownego Medalika

23.00 – 24.00 - Parafianie z ul. Nowowiejskiej i Osiedla Domowego, Osiedla Lisy i Zagrody

24.00 – 01.00 - Koło Misyjne, Koło Przyjaciół Seminarium Duchownego,

01.00 – 02.00 - Parafianie mieszkający przy ul. Grunwaldzkiej i Rynku, Wolskiej i z osiedla koło młyna

02.00 – 03.00 - Parafianie z ulicy Armii Krajowej, Rzeszowskiej i osiedli przy nich

03.00 – 04.00 - Wspólnota dla Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa, Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

04.00 – 05.00 - Parafianie z ulicy Kolbuszowskiej i osiedli przy niej i z Zembrzy

05.00 – 06.00 - Parafianie ze Staniszewskiego        

06.00 – 07.00 - Parafianie z Zielonki

07.00 – 08.00 - Parafianie z Osiedli : Wilki, Plackówka i Borki  

08.00 – 09.00 - Osoby starsze, Emeryci i Renciści  

Prosimy, aby wyznaczyć z każdego rejonu 5 osób-przedstawicieli, reszta łączy się duchowo i przez telewizję internetową!

(Prosimy wszystkich o modlitwę różańcową wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata)

Nowenna Pompejańska w intencji pokutno-wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata

FORMUŁA MODLITWY

Liturgia na dziś

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj 23

W tym tygodniu 888

W tym miesiącu 1353

Ogółem 736345