Dane parafialne

Parafia Rzymsko - Katolicka
Wniebowzięcia NMP

ul. Grunwaldzka 32
36 - 130 Raniżów
tel. (17)2285010
Numer konta
14915910492002100011400001

Szukaj na stronie

100 lat życia Anny Ślusarczyk

26 września 100 rocznicę urodzin przeżywała nasza parafianka Pani Anna Ślusarczyk. W kościele w Porębach Wolskich została odprawiona w jej intencji Msza Święta z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Ksiądz Proboszcz Bogdan Piekut wraz przedstawicielami sołectwa wsi Poręby i Posuchy osobiście złożyli jubilatce życzenia.

zobacz zdjęcia

Dożynki na Jasnej Górze

W niedzielę 5 września na Jasnej Górze miały miejsce Ogólnopolskie Dożynki, w których udział wzięli przedstawiciele rolników z naszej parafii. Wspólnie dziękowaliśmy Panu Bogu i Matce Bożej za tego roczne plony i opiekę.

zobacz zdjęcia

Uroczystości odpustowe w Porębach Wolskich

W niedzielę 12 września w Porębach Wolskich przeżywaliśmy uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża świętego. Eucharystii przewodniczył ks.prałat Stanisław Półchłopek- emerytowany proboszcz parafii Spie, natomiast Homilię wygłosił ks. Mariusz Gorczyca nasz były wikariusz.

zobacz zdjęcia

Zjazd misyjny

W zeszłą niedziele przeżywaliśmy w Hucie Komorowskiej kolejną rocznicę śmierci Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego. 10-osobowa delegacja z naszej Parafii razem z ks. Proboszczem wzięła udział w tych uroczystościach oraz warsztatach misyjnych.

zobacz zdjęcia

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży

W dniach 24-25 sierpnia w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu miała miejsce peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży. Przedstawiciele  młodzieży z naszej parafii uczestniczyli we Eucharystii, której przewodniczył Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz oraz Ks. Bp Edward Frankowski. Po zakończonej Mszy Świętej miała również miejsce adoracja symboli oraz czuwanie modlitewne.

zobacz zdjęcia

Z Bożym Błogosławieństwem w nowy rok szkolny w nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny i katechetyczny rozpoczął się 1.09.2021 roku w naszym kościele parafialnym Mszą świętą o godz.8.00 dla klas 0 -III oraz o godz. 9.00 dla klas IV – VIII. Ks. proboszcz Bogdan Piekut oraz ks .Krzysztof Kozieł sprawowali msze św. w Raniżowie, Mszę św. w Porębach Wolskich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Posuchach odprawił ks. Jarosław Nieściur.

zobacz zdjęcia

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Wniebowziętej

15 sierpnia 2021 roku odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Wniebowziętej, która patronuje naszej parafii. Mszy Św. odpustowej przewodniczył ks. dr Roman Janiec, który wygłosił homilię, przybyli także księża z całego dekanatu oraz księża rodacy. Swoją obecnością zaszczycili nas Marszałek województwa podkarpackiego pani Ewa Draus oraz poseł na Sejm RP pan Zbigniew Chmielowiec.

Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej zgromadziła licznych wiernych, którzy z naręczami kwiatów i ziół dziękowali Matce Bożej za jej opiekę i wstawiennictwo u jej Syna. Wieńce dożynkowe z Zielonki, Staniszewskiego i z Raniżowa były wyrazem wdzięczności za zebrane plony. Uroczystości odpustowe uświetniła Orkiestra Dęta z Mazurów pod przewodnictwem państwa Aleksandry i Bronisława Niezgodów, chór parafialny, schola młodzieżowa , Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Rycerze Kolumba.

zobacz zdjęcia

Wakacje: atrakcje pod chmurką i nie tylko

W dniach od 5 - 16 lipca 2021r. na terenie Niepublicznego Przedszkola ,,Ognisko'' w Raniżowie 15 dzieci wypoczywało na półkolonii. Organizatorem wypoczynku było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury i Ks. Bogdan Piekut, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raniżowie. Organizatorzy przygotowali bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek dla dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia i treści patriotyczne. Uczestnicy wyjeżdżali do: Brzezówki, Medyni Głogowskiej oraz Mazur. Spotkali się ze Strzelcami ZS w Sokołowie Małopolskim pod opieką p. Łukasza Deca. Uczestniczyli w pogadance na temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji przeprowadzonej przez pracownicę Sanepidu. Zawiązały się nowe przyjaźnie, a czas półkolonii szybko minął. Serdecznie dziękujemy Ks. Bogdanowi Piekutowi za duchową opiekę, słodycze, lody, obrazki i pamiątkowe książki. Pani Marii Zawadzie, kierownikowi półkolonii za zorganizowanie wypoczynku. Panu Mieczysławowi Burkowi, dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola ,,Ognisko'' w Raniżowie za udostępnienie sali dydaktycznej i placu zabaw. Panu Andrzejowi Sondejowi, dyrektorowi Zespołu Szkół im. Św. Jana Pawła II w Raniżowie za wypożyczenie gier planszowych. Na półkolonii wolontariuszkami były: Anna Kołodziej i Wiktoria Kozak, opiekowała się nimi pani Katarzyna Kołodziej. Wychowawcą grupy półkolonijnej była Anna Rosół-Sroczyk.

zobacz zdjęcia

Misyjne spotkanie

W pierwszą środę miesiąca lipca 2021 roku w naszej rodzinie parafialnej gościliśmy misjonarzy: J.E ks. biskupa Jana Ozgę, ojca Tadeusza Brzuszka, oraz ks. Stanisława Czarneckiego, którzy wraz z ks. dziekanem Bogdanem Piekutem i ks. Jackiem Pirogiem wspólnie koncelebrowali Mszę świętą. W homilii ks. biskup nawiązał do swojej posługi w Kamerunie przybliżając wiernym specyfikę pracy na misjach, gdzie posługuje już 29 lat.

We Mszy św .uczestniczyły; Koło Misyjne dorosłych, Dziecięce Kółko Misyjne oraz liczni wierni. Przybyła również siostra Laura Piróg pracująca we Francji.

Na zakończenie mszy św. przedstawiciele Kół Misyjnych złożyli życzenia dla kapłanów pracujących poza granicami naszej ojczyzny. Następnie ks. proboszcz zaprosił gości oraz parafian na spotkanie misyjne. Było ono okazją do głębszego zapoznania się z pracą misjonarzy głoszących Ewangelię na różnych kontynentach. Koła Misyjne działające przy parafii wsparły finansowo Kościół w Paragwaju i Kamerunie a w każdą pierwszą środę miesiąca otaczamy misjonarzy modlitwą różańcową.

zobacz zdjęcia

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

25 czerwca 2021 roku na zakończenie roku szkolnego dzieci, młodzież i nauczyciele ze SP im. Świętego Jana Pawła II przyszli podziękować Panu Bogu za cały rok nauki szkolnej. Na mszy św. odprawianej przez ks. proboszcza Bogdana Piekuta o godz. 800 zgromadziły się klasy I-III oraz dzieci z 0, natomiast na mszy św. o godz. 900 sprawowanej przez ks. Krzysztofa zebrali się uczniowie klas IV-VIII. Po zakończonej mszy świętej wszyscy udali się do szkoły, by otrzymać świadectwa i rozpocząć wakacje.

"Służcie Bogu z radoscią"

W ostatnim czasie Grono Liturgicznej Służby ołtarza powiększyło się o 6 nowych ministrantów, a są nimi:     Bis Michał, Janusz Maksymilian Słuja Maksymilian, Potocki Michał, Stec Dominik, Stec Michał. Gratulujemy nowym ministrantom i ich rodzicom.

 

zobacz zdjęcia

Prymicje ks. Krzysztofa Zycha

„Ja jestem światłością świata.

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”  (J 8,12)

To zawołanie z ewangelii św. Jana widnieje na obrazku prymicyjnym, ks.Krzysztofa Zycha, nowo wyświęconego neoprezbitera, który sakrament kapłaństwa przyjął w Katedrze sandomierskiej 19 czerwca 2021r. z rąk ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza. Następnego dnia odprawił swoją pierwszą mszę św . w kościele pod wezwaniem św.Maksymiliana Kolbego w rodzinnej parafii w Jadachach.

27 czerwca 2021 roku o godzinie 11.30 ks. Krzysztof odprawił mszę św. prymicyjną w naszym kościele parafialnym, gdzie przez trzy miesiące posługiwał na praktyce diakońskiej. Wdzięczni za wszelkie dobro parafianie złożyli życzenia ks. prymicjantowi oraz wręczyli cenny dar-Margaretkę, zapewniając o codziennej modlitwie w jego intencji. Po mszy świętej ks. Krzysztof udzielił wszystkim zebranym indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego.

Decyzją ks. biskupa ordynariusza ks.Krzysztof został mianowany wikariuszem w parafii WNMP w Goźlicach.

zobacz zdjęcia

"Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" - Nowi Lektorzy w Naszej Parafii

Przez trzy soboty czerwca w naszej parafii odbywał się dekanalny kurs lektora. W kursie wzięło udział 45 ministrantów z dekanatu raniżowskiego  w tym 20 lektorów z naszej wspólnoty. Dziękujemy Pani Annie Matuła, ks. dr Przemysławowi Pałacha, ks. Jarosławowi Nieściur oraz ks. Krzysztofowi Kozieł  za poprowadzenie warsztatów tematycznych i ćwiczeń dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 

zobacz zdjęcia.

Tropem Wilczym

plakat 2021 internet2

30 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza

W niedzielę 13 czerwca 2021 o godz. 11.30 na uroczystej Mszy Św. ks. dziekan Bogdan Piekut - proboszcz naszej parafii oraz ojciec Tadeusz Brzuszek - misjonarz pracujący w Paragwaju, a także ks. doktor Jacek Uliasz - dyrektor Instytutu Teologicznego we Lwowie, dziękowali Bogu za 30 lat kapłaństwa. W swojej homilii ks. doktor Konrad Fedorowski podkreślił wyjątkową rolę kapłana w życiu każdego człowieka. Jubileusz zgromadził liczną rzeszę wiernych, którzy włączyli się w liturgię, swymi życzeniami i kwiatami wyrazili wdzięczność jubilatom, dziękując przy tej okazji ks. Proboszczowi Bogdanowi za 10 lat posługi w naszej parafii. Życzenia złożył również w imieniu Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca oraz Rady Gminy Raniżów jej przewodniczący Jan Puzio oraz przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek. Z kolei 14 czerwca 2021 o godz. 11.00 na Mszy Św. w kościele parafialnym w Raniżowie zgromadzili się licznie księża kursowi z rocznika ks. Bogdana, obchodzący również jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich. Na zakończenie Mszy Św. gratulacje i życzenia dla jubilatów złożył Wójt Gminy Raniżów Władysław Grądziel, przedstawiciele parafii Halina i Marian Indykowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Raniżowie.

zobacz zdjęcia

Liturgia na dziś

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj 193

W tym tygodniu 374

W tym miesiącu 4974

Ogółem 810998