Dane parafialne

Parafia Rzymsko - Katolicka
Wniebowzięcia NMP

ul. Grunwaldzka 32
36 - 130 Raniżów
tel. (17)2285010
Numer konta
14915910492002100011400001

Szukaj na stronie

Turnusy Oazowe i Wakacje z Wartościami

279361970 5684237331591057 4066754611034110046 n

Zapraszamy do zgłaszania się na Oazy wakacyjne

281689717 5708714152476708 2420266838557120711 n

Zapraszamy do wzięcia udziału w „Wakacjach z wartościami 2022”. Zgłoszeń dokonujemy poprzez wysłanie maila (imię i nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz datę turnusu, który wybieramy) – na adres kontakt@augustianum-radomy>sl.pl.
Ilość miejsc jest ograniczona! O wpisaniu na listę decyduje wpłata zaliczki w wysokości 250 zł (zaliczka jest bezzwrotna) na nr konta: 19 9439 1017 2001 0000 2017 0001 w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz datę turnusu. Wszelkie informacje u ks. Damiana Zielińskiego pod numerem telefonu 781139970.
Po zgłoszeniu się przez internet prosimy o wpisanie się na listę w zakrystii

„Oto jest dzień, który dał nam Pan”

W niedzielę Dobrego Pasterza- 8 maja 2022 roku o godzinie 11.30 odbyła się w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpiło 48 dzieci.

Dzień wcześniej dzieci z klas trzecich po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu dziecka, które pogłębia jego relację z Jezusem Eucharystycznym. Do tych wydarzeń dzieci przygotowywały się od trzech lat pod okiem katechety – ks. proboszcza Bogdana Piekuta. Bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości zajmował się ks. Jarosław Nieściur z pomocą ks. Krzysztofa Kozieła oraz katechetki Katarzyny Kołodziej.

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej udzielił proboszcz parafii ks. Bogdan Piekut, a homilię wygłosił ks. dr Konrad Fedorowski. Niezwykle obrazowo wyjaśnił on dzieciom istotę Komunii Świętej a jego słowa na pewno na długo zostaną w pamięci i sercach dzieci i ich rodziców.

Już z Jezusem w sercu dzieci wyśpiewały radośnie pieśń „Oto jest dzień, który dał nam Pan”. Następnie wyraziły słowa podziękowania rodzicom, księżom, katechetom, wychowawcom i wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej uroczystości. Na koniec otrzymały poświęcone chlebki, które zabrały do swoich domów, aby podzielić się chlebem i radością ze wszystkimi.

Módlmy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, by przez całe życie pozostawały w łączności z Panem Jezusem i nie straciły wiary, a ich życie było ciągłym jej pomnażaniem.

Zaproszenie na Pieszą Pielgrzymkę do Leżajska

plakat fbok

Triduum Paschalne- Wielkanoc

,,Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem…” (J 15,16). Wielki Czwartek jest dniem w którym przeżywamy pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii oraz sakramentu Kapłaństwa. O godzinie 18 w naszej świątyni rozpoczęła się liturgia Świętego Triduum. Mszy Świętej sprawowanej przez czterech koncelebransów przewodniczył Ojciec Stanisław Czarnecki jezuita pracujący na misjach w USA. Na początku Eucharystii, przedstawiciele parafian złożyli życzenia kapłanom, wyrażając swoją wdzięczność za ich posługę. Gdy zakończyła się liturgia słowa nastąpił obrzęd obmycia nóg tzw. Mandatum. Gest ten oznacza postawę pokory, ale przede wszystkim ofiarnej służby i miłości, jaką powinni się cechować uczniowie Jezusa. Na zakończenie Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy adoracji, tzw. Ciemnicy, gdzie do późnych godzin nocnych trwała modlitwa.

,,Kto chce iść za mną, […] niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” (Łk 9,23). O godzinie 15 w ,,godzinie miłosierdzia” ulicami Raniżowa od 25 lat sprawowane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Jest to wyjątkowe przeżycie w którym co roku uczestniczy kilkuset wiernych. Rozważania autorstwa pani Teresy Piórek nawiązywały do dramatycznej sytuacji wojny toczącej się na Ukrainie. Przedstawiciele wszystkich stanów oraz wspólnot przejmowali Krzyż niosąc Go od stacji do stacji. Rozmodlenie i skupienie wszystkich uczestników były wyrazem głębokiego przeżycia tego nabożeństwa.

,,Krzyżu Święty nade wszystko drzewo prze najszlachetniejsze…”. Wielki Piątek to wyjątkowy dzień w którym nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu Liturgię Męki Pańskiej, kapłan rozpoczął gestem ,,leżenia krzyżem”, który jest wyrazem szczególnego uniżenia się wobec Boga oraz wyrazem głębokiej modlitwy. Podczas liturgii słowa czytany był opis męki Pańskiej według św. Jana jak również odśpiewana została wyjątkowa modlitwa powszechna. Następnie rozpoczęła się adoracja krzyża, po uroczystym wniesieniu, celebrans odsłaniał ramiona krzyża śpiewając ,,oto drzewo krzyża na którym zawisło zbawienie świata”. Wierni zaś oddawali hołd postawą klęczącą i śpiewem ,,pójdźmy z pokłonem”. Na zakończenie liturgii, Najświętszy Sakrament przeniesiony został do Grobu Pańskiego i rozpoczęła się adoracja która trwała całą dobę.

,,Przez chrztu świętego wielki dar…” W Wielką Sobotę od godziny 9-tej do godz. 12, w naszej świątyni trwało błogosławieństwo pokarmów, które spożywaliśmy podczas wielkanocnego śniadania. W pięknie przystrojonych koszyczkach główne miejsce zajmował baranek – Symbol Zmartwychwstałego Jezusa, jajka – symbol nowego życia, sól, która w tradycji chroni nas przed zepsuciem oraz chleb, wędliny, chrzan, babka wielkanocna. O godz. 19-tej rozpoczęła się uroczysta Wigilia Paschalna, która składa się z liturgii światła ze śpiewem orędzia Paschalnego, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej, którą poprzedziło odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych i podczas której odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne oraz liturgii Eucharystii.

,,Zwycięzca śmierci piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”. Wczesnym rankiem o godz. 6-tej z radosnym śpiewem rozpoczęliśmy procesję rezurekcyjną wokół naszego kościoła. Bicie dzwonów oraz śpiew ,,Alleluja Jezus żyje” oznajmiło wszystkim tą radosną nowinę. Poranna Msza Święta zgromadziła liczną rzeszę wiernych, którzy po zakończeniu udali się do domów by w gronie rodzinnym spożyć śniadanie wielkanocne.

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia by radość Wielkanocnego poranka trwała w nas nieustannie a Zmartwychwstały Chrystus obdarzał wszelkimi łaskami .

Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

zobacz zdjęcia

zobacz zdjęcia

zobacz zdjęcia

zobacz zdjęcia

Rekolekcje Wielkopostne 2022

W dniach 3-6 kwietnia, w naszej Parafii przeżywaliśmy Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je Ojciec SJ Mirosław Jajko, który na co dzień pełni posługę w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.”(Rz 10, 17). Czas rekolekcji był czasem Słowa– czasem szczególnym, kiedy Pan Jezus był bliżej nas, przez uważne wsłuchiwanie się w teksty Ewangelii, Czytań i Nauk.To ważne wydarzenie, zjednoczyło naszą wspólnotę parafialną w duchowej, refleksji nad własnym życiem i pogłębieniu relacji z Bogiem. Sprzyjały temu: modlitwa,kapłańskie przewodnictwo duchowe, nauki tematyczne, rachunek sumienia i spowiedź święta. Każde spotkanie poprzedzała wspólna Eucharystia z nauką ogólną. Po Mszach Świętych wg. harmonogramu, odbywały się nauki odpowiednio dla: dzieci, młodzieży w tym dla studentów, oraz stanowe dla kobiet i mężczyzn. W trakcie trzydniowych spotkań Ojciec Mirosław,dostosowując treści do uczestników rozwinął trzy tematy: stwórczą moc Słowa Bożego, opiekę Aniołów Stróżów oraz niszczącą siłę Demonów. Wszystkie nauki, cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła znakomita frekwencja. „Razem z Wami będę się modlił o dobrą spowiedź” – to słowa Ojca Mirosława,wypowiedziane podczas jednej z homilii. (cytat z pamięci) Przekazane treści nauk, oraz wysłuchane Słowo podczas każdej Eucharystii, przygotowały nas do Sakramentu Pokuty. W dniu 6 kwietnia odbyła się spowiedź chorych w domach a wieczorem w kościele dla wszystkich parafian. Podczas Mszy Świętej o godz. 17:00, nastąpiło uroczyste zakończenie Rekolekcji Świętych. Składamy serdeczne podziękowanie ojcu Mirosławowi, za wygłoszone homilie, nauki oraz spotkania z nami. Bóg zapłać.

Nocna Parafialna Droga Krzyżowa

Ta Droga Krzyżowa będzie modlitwą o pokój w Ukrainie i za nasze rodziny”- tymi słowami Ks. dr Konrad Fedorowski w imieniu Rycerzy Kolumba, zaprosił nas do udziału w tym niezwykłym nabożeństwie. W piątek 8 kwietna, po wieczornej Eucharystii z kapłańskim błogosławieństwem, wyruszyliśmy na szlak Parafialnej Drogi Krzyżowej, zorganizowanej po raz pierwszy przez Księdza Proboszcza i Rycerzy Kolumba. Trasa zaczynała się i kończyła modlitwą pod Krzyżem Misyjnym przy raniżowskim kościele. Wiodła przez Staniszewskie, Zielonkę, Posuchy i Poręby Wolskie. Idąc w modlitewnym skupieniu zatrzymywaliśmy się przy kolejnych stacjach, rozmyślając o tym, co Pan Jezus przeżywał i wycierpiał by nas zbawić. Niosąc symboliczne krzyże, zagłębialiśmy się teksty przygotowanych rozważań wielbiąc Boga ale też poszukując odpowiedzi i stawiając nowe pytania. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9) Z nadzieją prosiliśmy Boga o dar pokoju w Ukrainie i łaskę pojednania między narodami. Poszliśmy tą Drogą by modlić się o koniec wojny i za wszystkie jej ofiary. Za doświadczenie modlitwy i radości ze spotkania we Wspólnocie – chwała Dobremu Bogu !

zobacz zdjęcia

Kongres Eucharystyczny

Procesje eucharystyczne poprawka jpg

Adoracja Wielki Piatek i Wielka Sobota

278205595 710657883314063 1674345267712523777 n

"Śpiewajcie Panu z radością:

Śpiewajcie Panu z radością.." W Kościele każdy odnajduje swoje miejsce, które pomaga mu poznawać i przybliżać się do Boga. Dzięki talentom możemy wspólnocie służyć. Tak właśnie służy Schola dziecięco-młodzieżowa naszej parafii. Nasza schola powiększyła się o 15 nowych dziewczynek, które oficjalnie zostały włączone do scholi.

zobacz zdjęcia

Ferie z Bogiem 2022

Ferie zimowe to czas odpoczynku i regeneracji sił przed kolejnym semestrem. Z tej okazji dzieci i młodzież z naszej parafii (ministranci i scholanki ) w dniach 21-26 lutego wraz z opiekunami wyjechali do Zakopanego, gdzie każdego dnia uczestniczyli we Mszy Świętej, uczyli się jazdy na nartach lub szlifowali zdobyte już umiejętności. Śnieżny labirynt, Gubałówka, Spacer po Krupówkach, Podwodny świat, kulig to tylko niektóre z atrakcji, które towarzyszyły uczestnikom wyjazdu. Na zakończenie każdego dnia dzieci świetnie bawiły się na pogodnych wieczorach, podczas których nie zabrakło wspólnych zabaw, śpiewów, tańców i oczywiście dobrego humoru. W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego wyjazdu, w sposób szczególny ks. Proboszczowi, ks. Krzysztofowi , Panu Wójtowi Gminy Raniżów, Panu Ryszardowi Rembisz oraz opiekunom: Pani katechetce Katarzynie Kołodziej, Agacie Wilczyńskiej, Panom opiekunom: Krzysztofowi Preisnerowi oraz Andrzejowi Żyła i animatorom .

zobacz zdjęcia

Dekanalny Turniej Tenisa Stołowego Ministrantów i Lektorów

W dniu 05.03.2022 w naszym Dekanacie odbył się Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięła udział Liturgiczna Służba Ołtarza z 7 parafii: Raniżów, Wola Raniżowska, Majdan Królewski, Spie, Dzikowiec, Kopcie oraz Lipnica. Turniej odbył się w 3 kategoriach: Ministranci, Lektorzy Młodsi i Lektorzy Starsi. Turniej odbył się na wysokim poziomie sportowym, a uczestnicy dali z siebie wszystko. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za udział w rozgrywkach! Do zobaczenia za rok!

zobacz zdjęcia

Prośba o pomoc Ukrainie ks. Marka Kowalskiego

Z całego serca proszę o pomoc dla naszej wspólnoty i parafian ,oraz osób związanych z nasza parafia w Mariupolu o ofiary pieniężne. Niezbędna pomoc zostanie przekazana do parafii. Mam prośbę i imieniu naszych wiernych by umieścić nasz apel na stronach internetowych parafii. z całego serca dziękuje.o. Marek Kowalski Marek Kowalski nr konta: 08 1240 1213 1111 0010 4088 81 88. Bóg Zapłać prosimy o modlitwę.

Koncert Małej Armii Janosika w Ranizowie

W dniu 15.01.2022 w naszym Kościele miało miejsce niecodzienne wydarzenie. MAŁA ARMIA JANOSIKA zespół muzyczny z Raby Wyżnej wystąpił z koncertem Kolęd i Pastorałek. Grupa licząca 90 osób, głównie dzieci grających i śpiewających pod przewodnictwem Damiana Pałasza uświetniła ten wyjątkowy czas okresu Bożego Narodzenia . Widowisko które zgromadziło liczną grupę fanów z parafii oraz okolic było połączone z charytatywną zbiórką dla Emilii Wilk chorującej na ciężką i wrodzoną wadę serca. Środki zebrane podczas występu będą dołączone do zbiórki, która trwa cały czas i przeznaczona jest na wykonanie specjalistycznej operacji w USA w Stanford. Organizatorami i sponsorami byli Ośrodek Opiekuńczo-rehabilitacyjny : DOM OPIEKI MEDYCZNEJ Z CENTRUM RECHABILITACJI    DONUM CORDE i działająca przy ośrodku FUNDACJA DONUM CORDE, W Budach Głogowskich. Patronat Medialny wydarzenia to TVP RZESZÓW oraz CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ. Ksiądz Proboszcz oraz organizatorzy dziękują za liczne przybycie i wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

Jasełka Misyjne 2022

6 stycznia 2022 roku w naszym kościele parafialnym dzieci z klasy 4 i 5B przedstawiły jasełka misyjne. Tradycja kolędowania misyjnego ze względu na pandemie została zastąpiona wystawieniem jasełek w kościele. Po każdej Mszy Świętej dzieci z Koła Misyjnego zbierały ofiary do puszek z przeznaczeniem dla dzieci z Kazachstanu, Kamerunu i Argentyny. Na sumie dzieci włączyły się w oprawę Mszy Świętej przygotowując modlitwę wiernych oraz procesję z darami. Dziękujemy pani Iwonie Florek- wychowawczyni  klasy 4 oraz katechetce- pani Katarzynie Kołodziej za przygotowanie tej inscenizacji.

zobacz zdjęcia

Liturgia na dziś

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj 24

W tym tygodniu 511

W tym miesiącu 24

Ogółem 858411