Dane parafialne

Parafia Rzymsko - Katolicka
Wniebowzięcia NMP

ul. Grunwaldzka 32
36 - 130 Raniżów
tel. (17)2285010
Numer konta
14915910492002100011400001

Szukaj na stronie

Domowy Kościół

Wspólnoty Kręgu Domowego Kościoła, czyli krąg małżeństw chrześcijańskich chcą razem odpowiedzieć na pragnienie miłości skierowane do nich przez Chrystusa. Spotykają się razem aby stać się jedno z Chrystusem, który może przemienić świat. Świat potrzebuje wspólnot żyjących prawdą Ewangelii i kierowanych mocą Ducha Świętego- odważnych w świadczeniu  o Chrystusie. Gdy jesteśmy blisko Chrystusa i odpowiadamy na Jego miłość, pozwalamy Mu przemieniać nasze życie małżeńskie i świat wokół nas.

 

Spotkania Kręgu Domowego Kościoła odbywają się jeden raz w miesiącu w mieszkaniach uczestników na zmianę.

Główne części spotkania:

I DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM

(Przy herbacie rozmawiamy o radościach i szczególnych wydarzeniach jakie miały miejsce od ostatniego spotkania w naszych rodzinach.)

II CZĘŚĆ MODLITEWNA:

- Zapalmy świecę jako ‘’Światło Chrystusa”.

- Rozważamy fragmenty Pisma Św.- tzw. Dzielenie się Słowem Bożym- odnosząc poszczególne wersety do swojego życia.

- Modlitwa Różańca Św.- jedna z tajemnic.

III CZĘŚĆ FORMACYJNA:

- Dzielenie się realizacją zobowiązań wynikających z przynależności do wspólnoty Domowego Kościoła oraz owocami jakie przyniosły w naszym życiu.

- Omówienie tematu przewidzianego według planu na dany rok pracy formacyjnej.

IV CZĘŚĆ KOŃCOWA:

- Błogosławieństwo Kapłana

Na wszystkich spotkaniach Kręgu obecny jest Kapłan jako doradca duchowny.

Materiały formacyjne, z których kolejne tematy omawiane są na spotkaniach są opracowane przez samego założyciela Ruchu Światło - Życie - Ks. Franciszka Blachnickiego.

Zalet przynależności do Kręgu jest bardzo dużo i im dłużej do niego należymy odkrywamy kolejne. Korzysta małżeństwo czyli mąż i żona, korzystają dzieci, najbliższa rodzina i otoczenie.

Zadajmy sobie pytanie: jak ważne jest dla nas dobro naszej rodziny?

 

Święty Jan Paweł II mówił:

 „Rodziny trzeba zachęcać do wspólnej modlitwy, co pozwoli im patrzeć w świetle Ewangelii na całe życie małżeńskie i rodzinne.”

„Drodzy rodzice, dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, ażeby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach.”

„Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten sposób dochowacie wierności waszemu powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci.”

 

Zachęcamy małżeństwa naszej parafii aby chciały tworzyć nowe Kręgi Domowego Kościoła.

„Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” – słowa Pana Jezusa wypełniają się także we wspólnotach Domowego Kościoła, które w tak trudnym świecie są oczami PRAWDY O CZŁOWIEKU - stworzonym na OBRAZ BOŻY i powołanym do wiecznej radości - CHWAŁA PANU!