Domowy Kościół

Wspólnoty Kręgu Domowego Kościoła, czyli krąg małżeństw chrześcijańskich chcą razem odpowiedzieć na pragnienie miłości skierowane do nich przez Chrystusa. Spotykają się razem aby stać się jedno z Chrystusem, który może przemienić świat. Świat potrzebuje wspólnot żyjących prawdą Ewangelii i kierowanych mocą Ducha Świętego- odważnych w świadczeniu  o Chrystusie. Gdy jesteśmy blisko Chrystusa i odpowiadamy na Jego miłość, pozwalamy Mu przemieniać nasze życie małżeńskie i świat wokół nas.

 

Spotkania Kręgu Domowego Kościoła odbywają się jeden raz w miesiącu w mieszkaniach uczestników na zmianę.

Główne części spotkania:

I DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM

(Przy herbacie rozmawiamy o radościach i szczególnych wydarzeniach jakie miały miejsce od ostatniego spotkania w naszych rodzinach.)

II CZĘŚĆ MODLITEWNA:

- Zapalmy świecę jako ‘’Światło Chrystusa”.

- Rozważamy fragmenty Pisma Św.- tzw. Dzielenie się Słowem Bożym- odnosząc poszczególne wersety do swojego życia.

- Modlitwa Różańca Św.- jedna z tajemnic.

III CZĘŚĆ FORMACYJNA:

- Dzielenie się realizacją zobowiązań wynikających z przynależności do wspólnoty Domowego Kościoła oraz owocami jakie przyniosły w naszym życiu.

- Omówienie tematu przewidzianego według planu na dany rok pracy formacyjnej.

IV CZĘŚĆ KOŃCOWA:

- Błogosławieństwo Kapłana

Na wszystkich spotkaniach Kręgu obecny jest Kapłan jako doradca duchowny.

Materiały formacyjne, z których kolejne tematy omawiane są na spotkaniach są opracowane przez samego założyciela Ruchu Światło - Życie - Ks. Franciszka Blachnickiego.

Zalet przynależności do Kręgu jest bardzo dużo i im dłużej do niego należymy odkrywamy kolejne. Korzysta małżeństwo czyli mąż i żona, korzystają dzieci, najbliższa rodzina i otoczenie.

Zadajmy sobie pytanie: jak ważne jest dla nas dobro naszej rodziny?

 

Święty Jan Paweł II mówił:

 „Rodziny trzeba zachęcać do wspólnej modlitwy, co pozwoli im patrzeć w świetle Ewangelii na całe życie małżeńskie i rodzinne.”

„Drodzy rodzice, dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, ażeby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach.”

„Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten sposób dochowacie wierności waszemu powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci.”

 

Zachęcamy małżeństwa naszej parafii aby chciały tworzyć nowe Kręgi Domowego Kościoła.

„Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” – słowa Pana Jezusa wypełniają się także we wspólnotach Domowego Kościoła, które w tak trudnym świecie są oczami PRAWDY O CZŁOWIEKU - stworzonym na OBRAZ BOŻY i powołanym do wiecznej radości - CHWAŁA PANU!