Rachunek sunienia dla młodzieży

Miłość do Boga i grzechy przeciwko Bogu

* Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i jest pełen miłosierdzia dla mnie?
* Czy wierzę, że może On przebaczać mi każdy grzech, który przed Nim wyznam?
* Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował, polegam wyłącznie na własnych siłach, liczę tylko na siebie?
* Modlitwa jest pierwszym aktem wiary. Jaki czas w moim życiu zajmuje modlitwa, jaka jest jej forma, jakie rodzi owoce?
* Czy modlitwa mnie nudzi, dlaczego?
* Czy uczęszczam na niedzielną i świąteczną Eucharystię, jakie są tego motywy?
* Czy potrafię odpoczywać, świętować w niedzielę?
* Czy pogłębiam wiedzę o Bogu poprzez lekturę Biblii?
* Kochać Chrystusa to kochać Jego Kościół. Czy deklaruję wiarę w Boga, ale nie akceptuję jego Kościoła?
* Czy czuję się odpowiedzialny za Kościół, jak angażuję się w życie mojej wspólnoty parafialnej lub duszpasterstwo akademickie?
* Czy wytrwale szukam odpowiedzi na pytania, które niesie wiara lub jej brak?
* Czy jestem zabobonny? Czy daję wiarę horoskopom, wróżkom, magii, okultyzmowi itd.?
* Czy mam swoich bożków, którzy zajmują miejsce wyższe od Boga mojej wiary?

Miłość bliźniego i grzechy przeciwko bliźnim

* Czy traktuję drugiego człowieka jedynie jako środek do osiągania swoich celów?
* Czy potrafię zareagować na krzywdę innych?
* Czy ktoś cierpi z mojego powodu? Czy mogę i chcę zmienić ten stan rzeczy?
* Czy jestem prawdziwy przed ludźmi; kiedy wkładam "maski"; dlaczego chcę ukrywać prawdę o sobie?
* Czy szufladkuję ludzi, oceniam ich jedynie z pozoru, z wyglądu, nie próbuję bliżej poznać?
* Czy lubię i akceptuję jedynie te osoby, które "wyceniam" po ich wyglądzie, bogactwie, sposobie noszenia się?
* Czy zdradzam w sercu i myślach swoją dziewczynę /swojego chłopaka poprzez korzystanie z pornografii?
* Czy nie narzucam (swojej dziewczynie / swojemu chłopakowi) niechrześcijańskiej wizji wolności lub zasad życia moralnego przez współżycie przedmałżeńskie, antykoncepcję?
* Czy nienawidzę i zazdroszczę tym, którzy wydają się ode mnie lepsi?
* Czy wykorzystuję ludzkie słabości, namawiając do stosowania tego, co niszczy człowieka (narkotyki, alkohol, pornografia, agresja)?
* Czy obarczam innych odpowiedzialnością za swoje zaniedbania, lenistwo, niedbałość?
* Czy buduję pozytywne relacje w swojej rodzinie?
* Czy kradnę innym lub oszukuje?
* Czy dojrzale i odpowiedzialnie korzystam ze swojej seksualności zachowując czystość właściwą dla mojego stanu?
* Czy potrafię być gościnny, wdzięczny, przebaczający, współczujący?
* Czy wypowiadam wulgarne, agresywne słowa pod adresem innych?
* Czy składam obietnice, przysięgi, których nie dotrzymuję?

Miłość i grzechy przeciwko sobie

* Czy akceptuję siebie, swoje życie, swój wygląd?
* Czy widzę w sobie dobro i talenty, którymi Bóg mnie obdarzył?
* Czy mam do siebie szacunek i znam swoją ludzką godność?
* Czy pogardzałem sobą, próbując odebrać sobie życia lub się okaleczać?
* Czy dostrzegam w sobie sfery, nad którymi powinienem pracować, czy jestem cierpliwy w pracy nad sobą?
* Czy odpowiedzialnie podchodzę do moich obowiązków akademickich (zawodowych) i domowych?
* Czy jestem leniwy, czy łatwo się zniechęcam?
* Czy łatwo wpadam w rozpacz, histerię?
* Czy mam lęki, które paraliżują moja działanie i życie, co lub kto jest ich powodem?
* Czy szanuję moje zdrowie i życie, unikając używek: alkoholu, narkotyków, papierosów, hazardu?
* Czy rozsądnie korzystam z filmów, internetu, gier?
* Czy wychowuję się do dojrzałej i odpowiedzialnej seksualności przez unikanie pornografii, samogwałtu?
* Czy dotrzymuję danego słowa, dbam o kulturę osobistą?
* Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?
* Czy dbam o życie swoje i innych, zachowując przepisy ruchu drogowego oraz poprzez prowadzenie pojazdów bez uprzedniego spożywania alkoholu?